ترفند رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از کاهش نظامیان ارتش

سیاسی

ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد با تشدید قوانین، میزان معافیت ناشی از بیماری های روانی و جسمی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی قصد دارد با تشدید شرایط معافیت پزشکی به شهرک نشینان، افراد بیشتری را جذب ارتش کند. در حالی که هر روز بر تعداد درخواست ها برای معافیت پزشکی افزایش می یابد، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی می کوشد با قوانین جدید، مانع کاهش تعداد نظامیان شود.

روزنامه هاآرتض به نقل از مقامات نظامی تل آویو نوشت حدود نیمی از نظامیان به بهانه داشتن بیماری جسمی یا روانی، پیش از پایان دوره خدمت سه ساله خود، نظام را ترک می کنند.

طبق قوانین ارتش اسرائیل، به کار گرفتن افراد بیمار در سمت ها و پست های نظامی ممنوع است. این در حالی است که ظرف چند سال خیر حدود هفت درصد مردان و سه درصد زنان اسرائیلی، برای فرار از خدمت نظام به این قوانین استناد کرده و معافیت گرفته اند.

با این حال ارتش رژیم صهیونیستی می خواهد با تغییر قوانین و تشدید شرایط معافیت، زمینه را برای کاهش شمار معافیت ها فراهم کند. بر این اساس کاهش میزان معافیت ها از 16 درصد کنونی به 13.5 درصد در بین مردها و کاهش از 7.5 درصد کنونی به 4.5 درصد در بین زن ها از جمله اهداف مورد نظر تل آویو است.