رد پای داعش در ناامنی های جنوب افغانستان

سیاسی

اخیرا گزارش هایی مبنی بر حضور داعش در استان زابل افغانستان منتشر شده و مقام های امنیتی حضور آنها در این منطقه را تایید کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، درپی ربوده شدن سی نفر در مسیر کابل -قندهار توسط مردان مسلح، عبدالخالق ایوبی، یکی از مقامات استان زابل احتمال داد که این افراد عضو گروه داعش باشند.

این در حالی است که اخیرا گزارش هایی مبنی بر حضور داعش در استان زابل افغانستان منتشر شده و مقام های امنیتی حضور آنها در این منطقه را تایید کرده اند.

ایوبی در مورد هویت افراد ربوده شده جزییاتی ارایه نکرد اما گفت، آنها مهاجرانی بودند که از ایران به افغانستان بازگشته بودند.

شاهراه کابل – قندهار در جنوب افغانستان یکی از مسیرهای ناامن است که گروه های تروریستی با کمین در این مسیر مسافران را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.