آمادگی نظامیان عراقی برای آزادسازی تکریت

سیاسی

استاندار صلاح الدین از آمادگی گروههای مسلح عراق برای پاکسازی استان صلاح الدین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رائد الجبوری» استاندار صلاح الدین در گفتگو با پایگاه المسله اعلام کرد که حدود پنج هزار نفر از نیروهای مردمی به تازگی در مناطق مختلف تکریت مستقر شدند.

وی همچنین اعلام کرد که گروههای مختلف نظامی در انتظار اعلام ساعت شروع آزادسازی استان صلاح الدین بویژه تکریت هستند.