خوشرو:

شورای امنیت بر اساس مفاد منشور در رفع بحران‌های جهانی عمل کند

سیاست خارجی

تمایل فزاینده برخی کشورها در اتخاذ اقدامات یکجانبه، عدم ایفای تعهدات خود بویژه در موضوع سلاح‌های کشتار جمعی و پیمانهای مربوط به سلاح‌های متعارف، تروریسم، مناقشات، نقض حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بین‌المللی، برای نوع بشر صلح و امنیت جهانی را امری دست نیافتنی کرده است.

نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل گفت: اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل برای حفظ و ارتقاء صلح و امنیت، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و رعایت حقوق بشر برای همگان ضروری است.

به گزارش ایلنا، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص «صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس مفاد منشور ملل متحد» به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد.

وی اظهار داشت: اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل برای حفظ و ارتقاء صلح و امنیت، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و رعایت حقوق بشر برای همگان ضروری است.

سفیر کشورمان در این سخنرانی همچنین گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بر این باورند که تهدیدات و چالش‌های موجود و در حال ظهور در جهان امروز بگونه‌ای چند وجهی و مرتبط به هم عامل به نتیجه نرسیدن تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه گسترده‌تر و پیشرفت اجتماعی و همچنین مانع برقراری صلح و ثبات و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌باشند.

خوشرو افزود: تمایل فزاینده برخی کشورها در اتخاذ اقدامات یکجانبه، عدم ایفای تعهدات خود بویژه در موضوع سلاح‌های کشتار جمعی و پیمانهای مربوط به سلاح‌های متعارف، تروریسم، مناقشات، نقض حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بین‌المللی، برای نوع بشر صلح و امنیت جهانی را امری دست نیافتنی کرده است.

نماینده دائم کشورمان در ادامه سخنانش خواستار مقابله با قوانین یا اقدامات یکجانبه و فرامرزی بویژه وضع تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و تحمیل ممنوعیت سفر بعنوان ابزارهای اعمال فشار بر کشورهای غیر متعهد، شد.

خوشرو در پایان سخنرانی خود اظهار داشت: جنبش عدم تعهد بر این نکته تاکید کرده که مفاد منشور ملل متحد به اندازه کافی استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محدود کرده است. بنابر این هرگونه اقدام نظامی تحت نام عملیات پیشگیرانه مخالف منشور است. بدیهی است پرهیز از توسل به فصل هفتم منشور در مورد موضوعاتی که تهدیدی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب نمی‌شود، ضروری است. در این ارتباط شورا موظف است تا در موقع مقتضی سایر مفاد منشور از جمله فصل ششم و هشتم آن را بطور کامل اجرا کند.

کد N742453