با تصمیم شورای سیاستگذاری حاما:

«احمد حکیمی‌پور» بار دیگر دبیر کل حزب اراده ملت شد

سیاسی

شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت «احمد حکیمی‌پور» را به اتفاق آراء به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر اولین جلسه شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت (حاما) پس از برگزاری  هفتمین کنگره ملی، عصر دیروز دوشنبه در دفتر مرکزی این حزب به ریاست سنی سیدباقر موسوی جهان آباد تشکیل شد.

دستور این جلسه انتخاب دبیرکل بود که «احمد حکیمی‌پور» به اتفاق آرا حاضرین، به عنوان دبیرکل حزب اراده ملت ایران برای مدت یکسال انتخاب شد. همچنین مقرر شد در جلسه آتی این شورا، هیات اجرایی ،قائم مقام دبیر کل، هیات دبیران حوزه ها و نیز سخنگوی حاما تعیین شوند.