مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه:

دعاوی خانواده جزو 10 عنوان اول در کشور است

سیاسی

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در 10 عنوان اول دعاوی کشور، دعاوی مرتبط با ناهنجاری‌های خانواده خودنمایی می‌کند که از طلاق توافقی آغاز و به مطالبه نفقه، مهریه و ... ختم می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌محمد زنگانه در نشستی با موضوع ازدواج پایدار و خانواده متعالی، اظهار کرد: ناهنجاری‌های موجود در حوزه خانواده برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بسیار بااهمیت است که این موضوع نشان از توجه ما به کیان خانواده دارد، البته با توجه به میزان بالای ناهنجاری‌ها در خانواده در می‌یابیم که کیان و تحکیم خانواده با مخاطراتی مواجه است.

وی تصریح کرد: روند طلاق در کشور بخصوص در کلان شهرها بسیار نگران‌کننده است. طلاق در برخی از شهرها در مقایسه با تهران فاصله معناداری دارد. به عنوان مثال یزد. اما استان یزد را وقتی در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که این روند رو به افزایش بوده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه ما در رابطه با مداخله در طلاق باید نگاه سیستمیک و عملیات همه‌جانبه در کشور باشد، خاطرنشان کرد: برای مثال شهرهای اطراف تهران برنامه مشاوره در دادگاه خانواده را انجام می‌دهند اما در تهران این امر صورت نمی‌گیرد که این موضوع ناخوشایند است.

وی ادامه داد: ما باید برای تحکیم و تعالی خانواده سه اقدام را انجام دهیم؛ اول اقدامی با رویکرد کنترل و کاهش دعاوی در خانواده داشته باشیم. دوم اینکه اقدامات با اولویت‌ قانون حمایت از حقوق خانواده باید باشد و سوم اینکه اقدامات ما باید به صورت همزمان در همه استان‌ها صورت گیرد.

زنگانه با بیان اینکه برای مداخله در طلاق در تهران باید اقدامات ویژه‌ای انجام داد، اظهار کرد: به این دلیل تهران اقدامات ویژه می‌طلبد که نرخ طلاق در آن نسبت به نرخ میانگین کل کشور آمار نامناسبی است. از طرف دیگر طلاق‌هایی که در استان‌های مجاور تهران صورت می‌گیرد بعضا در تهران به ثبت می‌رسد که همین امر باعث می‌شود آمار طلاق در تهران بیشتر نمود پیدا کند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ما با این نگاه یک پیکیچ مداخلاتی را برای کاهش دعاوی حوزه خانواده طراحی کرده‌ایم و امیدواریم در تعامل نزدیک با سازمان‌های مربوطه یک اقدام هماهنگ در این راستا صورت گیرد؛ زیرا یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند تمام کارها را انجام دهد.

انتهای پیام

کد N741421