با رای مخالف نمایندگان؛

افزایش قیمت سیگار رای نیاورد

مجلس

نمایندگان با افزایش 10 ریالی قیمت هر نخ سیگار مخالفت کردند و دولت نیز مخالف این افزایش بود.

نمایندگان با افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر نخ سیگار مخالفت کردند و دولت نیز مخالف این افزایش بود.

به گزارش ایلنا نمایندگان در در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴، پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی برای اضافه شدن بندهای مرتبط به ماده واحده را مورد بررسی قرار دادند.

کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر نخ سیگار را داشت تا درآمد حاصل از افزایش این قیمت به ۱۸۰۰ میلیارد ریال برسد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: اعتیاد ۷۰ درصد از معتادان از سیگار شروع شده است و حدود ۴-۳ هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار می‌شود ضمن آنکه دو برابر این میزان به مصرف تبعات ناشی از سیگار می‌رسد.

داوود محمدی به عنوان موافق این پیشنهاد توضیح داد: بسته شدن در زندان‌ها، کاهش اعتیاد، کاهش مصرف سیگار و دخانیات از نتایج ملموس افزایش قیمت سیگار است.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این پیشنهاد بودند و وکلای مردم در خانه ملت نیز با ۸۱ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع با افزایش قیمت سیگار مخالفت کردند.

در پیشنهاد کمیسیون اجتماعی تصریح شده بو که ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۴ حاصل از افزایش ۲۰ ریال به قیمت هر نخ سیگار به ۳۰ ریال افزایش و درآمد ردیف نیز به ۱۸۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد

کد N740705