امیرعبداللهیان:

مداخله نظامی همسایگان در سوریه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند

سیاست خارجی

ایران، عربستان سعودی و ترکیه باید راهکارهای مشترک سیاسی را در منطقه تقویت کنند. استفاده از گروه‌های مسلح بی‌مسئولیت دور باطلی است که تروریسم را تقویت و کشورهای منطقه را ناامن می‌کند.

معاون عربی - آفریقای وزارت خارجه مداخله نظامی همسایگان در سوریه وضعیت را پیچیده‌تر کرده و ثمری جز ناامن‌تر کردن منطقه ندارد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان اقدام نظامی یک کشور همسایه در خاک سوریه را بدون توجیه دانست و گفت: مداخله نظامی همسایگان در سوریه وضعیت را پیچیده و ناامن‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: ایران، عربستان سعودی و ترکیه باید راهکارهای مشترک سیاسی را در منطقه تقویت کنند. استفاده از گروه‌های مسلح بی‌مسئولیت دور باطلی است که تروریسم را تقویت و کشورهای منطقه را ناامن می‌کند.

کد N739973