با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش‌های پیامکی

مجلس

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز شد برخی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق آموزش‌های پیامکی و مجازی ارائه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به تبصره‌های الحاقی درآمدی در لایحه بودجه ۹۴ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه دادند تا برخی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق آموزش‌های پیامکی و مجازی ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داد تا بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۳ واریز کند.

همچنین در مصوبه دیگری از تبصره‌های الحاقی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور دولت موظف شد از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل ۵ درصد و غیرمشابه معادل ۲ درصد ارزش فروش محصولات وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

کد N739613