فیلم/ ارتش اوکراین و جدایی طلبان اسرای خود را مبادله کردند

سیاسی

شب گذشته ارتش اوکراین 52 اسیر جدایی طلب را با 139 نظامی خود در لوگانسک مبادله کرد.

فیلم/ ارتش اوکراین و جدایی طلبان اسرای خود را مبادله کردندشب گذشته ارتش اوکراین 52 اسیر جدایی طلب را با 139 نظامی خود در لوگانسک مبادله کرد.