با رای موافق نمایندگان و برای بررسی بیشتر صورت گرفت؛

ارجاع تبصره مربوط هدفمندی در لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع

مجلس

پیشنهاد بازگشت بخش درآمدی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ مربوط به قانون هدفمندی به کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان تصویب شد.

تبصره مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهاد بازگشت بخش درآمدی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ مربوط به قانون هدفمندی به کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان تصویب شد.

 رئیس مجلس نیز در موافقت با ارجاع این ماده به کمسیون تلفیق گفت: متفق‌القول و نظر بودن دولت و مجلس در مورد هدفمندی نیازی ضروری است چراکه نوع اجرای آن به شدت اهمیت دارد. لذا با ابهامات موجود در مورد تبصره ۲۱ لازم است این قانون مجددا به تلفیق بازگردد.

نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۱رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس٬ ارجاع تبصره ۲۱ لایحه بودجه برای به کمیسیون تلفیق را تایید کردند.

کد N738983