در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

توضیحات سفیر ترکیه درباره روابط با ایران، ممانعت از ورود تروریست‌ها و ...

کد N738600