تظاهرات ضد خشونت مردم فرانسه به آشوب کشیده شد

سیاسی

تظاهرات مردم فرانسه در شهرهای تولز و نانت در اعتراض به خشونت پلیس، با مداخله نیروهای امنیتی و استفاده آنها از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، هزاران نفر از مردم فرانسه در شهرهای تولز و نانت در اعتراض به خشونت پلیس دست به تظاهرات زدند اما مداخله پلیس در هر دو شهر موجب به خشونت کشیده شدن این اعتراضات شد. 

پلیس با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش سعی در متفرق کردن معترضین داشت اما تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ سعی در محافظت از خود داشتند. 

بر اساس این گزارش، فقط در شهر نانت بیش از یک هزار نفر در خیابان های این شهر در حالی که نوشته هایی در مورد ایستادگی در برابر نابرابری های اجتماعی و همچنین مقابله با خشونت پلیس حمل می کردند دست به تظاهرات زدند. 

در این میان خبرگزاری فرانسه مدعی شده که درگیری میان پلیس و معترضین پس از آن آغاز شد که تظاهرات کنندگان اقدام به پرتاب سنگ به سمت نیروهای پلیس کردند. 

دولت فرانسه پس از بروز حوادث خونین در پاریس (شارلی ابدو و گروگان گیری در یک فروشگاه) تدابیر امنیتی را در شهرهای مختلف افزایش داد  و بیش از 10 هزار نیروی امنیتی علاوه بر نیروهای پلیس مسئول تامین امنیت در این کشور شدند که همین امر مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.