واگذاری مسئولیت حریم هوایی افغانستان به نیروهای داخلی

سیاسی

مسوولین اداره هوانوردی افغانستان می گویند تا چند ماه دیگر مسوولیت کنترل حریم هوایی افغانستان از نیروهای خارجی به دولت افغانستان منتقل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولین اداره هوانوردی افغانستان می گویند تا چند ماه دیگر مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان از نیروهای خارجی به دولت افغانستان منتقل می شود.

در سیزده سال گذشته نیروهای خارجی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را بر عهده داشتند و بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، این مسئولیت یک سال دیگر تمدید شد. با پایان مهلت یک ساله نیروهای خارجی، قرار است که تا چند ماه دیگر کنترل حریم هوایی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.

قاسم وفایی زاده، معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان می گوید: برای اینکه ما بتوانیم که این فرایند را سرعت ببخشیم احتیاج به نیروهای متخصص داریم و لذا باید با کشورهای مختلف برای آموزش نیروهای افغان به توافق برسیم. این مساله می تواند یک مسئولیت سنگین برای اداره هوانوردی افغانستان قلمداد شود.

وفایی زاده اعلام کرد هم اکنون تعداد زیادی از نیروهای افغان در داخل و خارج از کشور در حال آموزش های لازم برای به دست گرفتن مسئولیت کنترل اداره هوانوردی هستند.