قائم پناه در گفت‌وگو با ایلنا:

هدف از کمک‌های مالی غرب، حفظ پرستیژ و هژمونی است

سیاسی

در مصر پس از این‌که محمد مرسی با کمک اخوان‌المسلمین در این کشور به روی کار آمد، این کمک‌ها به پائین‌ترین رقم خود رسید بنابراین انطباق سیاست آمریکا با کشور کمک شونده از اصول مهم سیاست خارجی ایالات متحده در این موضوع به شمار می‌رود.

یك کارشناس مسائل بین‌الملل در ارتباط با کمک‌های خارجی آمریکا به کشورهای مختلف گفت كه این كمك‌ها با اهدافی متفاوت صورت می‌گیرد و این موضوع سابقه‌ای طولانی‌مدت در تاریخ سیاست خارجی آمریکا دارد که به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد.

«صمد قائم پناه» درباره کمک‌های ایالات متحده آمریکا به کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها به خبرنگار ایلنا گفت: کمک‌های غرب به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. در آن مقطع زمانی آمریکا به یک قدرت بین‌المللی تاثیرگذار تبدیل شد و کشورهای اروپایی که در جنگ جهانی دوم بیشترین ضرر را هم از حیث انسانی و هم از منظر اقتصادی دیده بودند، نیازهایی به این کمک‌ها پیدا کردند.

وی ادامه داد: آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی کمترین آسیب را نسبت به کشورهای دیگر دید و کمک‌های بلاعوضی در قالب وام به کشورهای جهان ارائه کرد که نخستین طرح در این موضوع، طرح مارشال بود که در خصوص اروپای غربی و اروپای شرقی اعمال شد.

قائم‌پناه با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری جان اف. کندی، گفت: زمانی که فضای بین‌الملل رو به جنگ سرد سوق پیدا کرد، طرح کمک به کشورهای فقیر و کشورهای جهان سوم در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت که این موضوع در زمان ریاست‌جمهوری جان کندی رخ داد و چون احتمال جذب این کشورها به سمت شوروی متصور بود، آمریکا این کمک‌ها را انجام داد و عمده این کمک‌ها با ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک در آن زمان صورت گرفت.

وی با تاکید بر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصریح کرد: این کمک‌ها پس از فروپاشی شوروی سابق توسط آمریکا ادامه پیدا کرد که عمدتاً در پوشش کمک‌های بشردوستانه مطرح می‌شد اما ابعاد سیاسی پنهان و منافع ملی، نظامی و اقتصادی در پس آن وجود داشت و عمده کمک‌هایی که به سمت کشورهای خاورمیانه سرزیر شد، در همین چارچوب صورت گرفت.

این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره توزیع کمک‌های آمریکا به کشورهای خاورمیانه تاكید کرد: فراز و نشیب‌های زیادی در این بین وجود دارد و بستگی به سیاست کشورهایی داد که هدف این نوع کمک‌ها قرار می‌گیرند. به طور مثال در مصر پس از این‌که محمد مرسی با کمک اخوان‌المسلمین در این کشور به روی کار آمد، این کمک‌ها به پائین‌ترین رقم خود رسید بنابراین انطباق سیاست آمریکا با کشور کمک شونده از اصول مهم سیاست خارجی ایالات متحده در این موضوع به شمار می‌رود.

وی در پایان هژمونی غربی را یکی دیگر از عوامل مهم در این مبحث دانست و گفت: کمک‌های مالی آمریکا به کشوری مانند پاکستان تنها به دلیل است تا بتواند سلطه و هژمونی خود را در سطح مطلوبی بالا نگه دارد تا موقعیت و جایگاه خود را در مقابل کشورهای دیگر حفظ کند که دلیل آن حفظ پرستیژ در جامعه جهانی است.

کد N738241