فردا صورت می‌گیرد؛

نشست خبری حزب ندای ایرانیان برای تشریح جزئیات کنگره

سیاست داخلی

نخستین نشست خبری حزب ندای ایرانیان فردا ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد. نامه حزب ندای ایرانیان به رئیس‌ جمهور نیز از مواردی است که در خصوص آن صحبت خواهد شد.

عضو حزب ندای ایرانیان از برگزاری نخستین نشست خبری حزب ندای ایرانیان٬ به منظور تشریح جزئیات کنگره این حزب خبر داد.

بهروز شجاعی با اعلام این موضوع به خبرنگار ایلنا٬ گفت: نخستین نشست خبری حزب ندای ایرانیان فردا ساعت ۱۶:۳۰ با حضور آقایان حسن یونسی سخنگوی حزب و بختیاری رئیس ستاد برگزاری کنگره حزب برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است این نشست در دفتر این حزب واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود.

همچنین نامه حزب ندای ایرانیان به رئیس‌جمهور نیز از مواردی است که در خصوص آن صحبت خواهد شد.

کد N737104