همبستگی اسیران فلسطینی در اعتراض به اقدامات صهیونیستها

سیاسی

منابع فلسطینی از اعلام همبستگی اسرای دو زندان در فلسطین اشغالی با اسرای در بند زندان «رامون» خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صهیونیستها اخیرا برخی از اسرای فلسطینی در زندان «رامون» را با خشونت به اماکن دیگری انتقال داده بودند. این اقدام صهیونیستها با واکنش اسرای زندان رامون روبرو شد و آنها دست به اعتصاب زدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که اسرای فلسطینی در دو زندان «نفحه» و «ایشل» نیز برای اعلام همبستگی با اسرای زندان رامون دست به اعتصاب زده و بخشهایی از این دو زندان را مسدود کردند.