مجلس مصوب کرد؛

تکلیف وزارت ارتباطات برای پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستا

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات را مکلف کردند حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را تا سقف 240 هزار میلیارد تومان بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته (28 هزار میلیارد ریال) تا سقف 2 هزار و 400 میلیارد ریال کردند.