سی ان ان از احتمال حضور دختران نوجوان انگلیسی در سوریه خبر داد

واحدمرکزی خبر نوشت:

شبکه ی تلویزیونی سی ان ان در خبری فوری از احتمال حضور دختران نوجوان انگلیسی در سوریه خبر داد.
مجری سی ان ان گفت: بررسی ها درباره ی ناپدید شدن سه دختر نوجوان انگلیسی نشان می دهد که این دختران احتمالا از لندن به سوریه رفته اند.
نیما الباقر خبرنگار ارشد بین المللی سی ان ان در گزارشی زنده از لندن گفت: مقامات انگلیسی موفق شدند بین ماجرای ناپدید شدن این سه دختر نوجوان و ماجرای دو دختر نوجوان دیگری که در ماه دسامبر تلاش کرده بودند به سوریه بروند، ارتباط برقرار کنند.
در ماه دسامبر دو دختر نوجوان انگلیسی درحالیکه در داخل اتوبوس فرودگاه به سمت هواپیما می رفتند خودرویشان متوقف شد و چیزی نمانده بود که بازداشت شوند. پلیس یکی از این دختران را به خانواده اش بازگردانده بود و در نتیجه او نتوانست به سوریه برود اما دوستش در روزهای بعد ناپدید شد. این باور وجود دارد این دختر به سوریه رفته باشد.
براساس جدید ترین اطلاعاتی که بدست آمده است دختری که موفق شده بود به سوریه برود با این سه دختر ناپدید شده دوست است.

4949

کد N736099