معاون اجرایی رییس‌جمهور خبر داد؛

سفر رییس جمهور و کابینه به استان قم

دولت

محمد شریعتمداری در نشست مقدماتی توسعه و سرمایه‌گذاران استان قم٬ از سفر کابینه دولت تدبیر و امید به استان قم در هفته آینده خبر داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از سفر کابینه دولت تدبیر و امید به استان قم در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری در نشست مقدماتی توسعه و سرمایه‌گذاران استان قم٬ از سفر کابینه دولت تدبیر و امید به استان قم در هفته آینده خبر داد.

قابل ذکر است سفر به استان قم٬ چهاردهمین سفر استانی کابینه دولت یازدهم خواهد بود.

 

کد N735753