عضو شورای نظارت بر صداوسیما به ایلنا خبر داد:

پیگیری تصاویر اهانت به آیت‌الله هاشمی در مجلس

مجلس

گزارش‌هایی وجود دارد که این اتفاق مربوط به گذشته بوده که در این مورد نیز تحقیق خواهد شد چراکه چنین تصویری مربوط به هر دوره‌ای که باشد٬ اقدامی نادرست است

یک عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: با چنین مواردی که گزارش آنها به ما داده شود یا اینکه خودمان تخلفات آن را مشاهده کنیم، برخورد می‌کنیم و مورد را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، افزود: ما در این زمینه به صداوسیما تذکر خواهیم داد و پیگیر این هستیم این تصویر مربوط به چه زمانی است. اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که این کار با هدف قبلی انجام شده، امکان کارت زرد گرفتن رسانه ملی وجود خواهد داشت.

نماینده مجلس نهم افزود: با چنین مواردی که گزارش آنها به ما داده شود یا اینکه خودمان این تخلفات را مشاهده کنیم، برخورد می‌کنیم و مورد را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد. البته گزارش‌هایی وجود دارد که این اتفاق مربوط به گذشته بوده که در این مورد نیز تحقیق خواهد شد چراکه چنین تصویری مربوط به هر دوره‌ای که باشد٬ اقدامی نادرست است لذا در صورت محرز شدن هدف قبلی صدا‌وسیما برای پخش این تصویر٬ این مسئله پیگیری خواهد شد و امکان کارت زرد گرفتن رسانه ملی وجود خواهد داشت.

کد N735532