گردانهای حزب الله عراق:

بالگردهای حامل کمک برای داعش را هدف قرار می دهیم

سیاسی

گردانهای حزب الله عراق با صدور بیانیه ای از هدف قرار دادن بالگردها و هواپیماهایی که سلاح و مواد غذایی برای داعش ارسال کنند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، گردانهای حزب الله عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما موشکهای پیشرفته ضد هوایی در همه مراکز نظامی برای مقابله با داعش مستقر خواهیم کرد و این موشکها قادر به سرنگونی همه بالگردها خواهند بود.

در این بیانیه آمده است: موشکهای مذکور همه بالگردهایی که کمک تسلیحاتی و  غذایی برای داعش ارسال می کنند را هدف قرار خواهند داد.گردانهای حزب الله سلاح و مهمات جدید و پیشرفته ای در اختیار دارد که این امکان را به آن می دهد که اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهند.

شایان ذکر است که بالگردها و هواپیماهای ناشناس در مناطق تحت اشغال داعش فرود می آیند.روز جمعه ششم فوریه بالگردی در یکی از ورزشگاهها در فلوجه و در نهم فوریه بالگرد آمریکایی دیگری در منطقه دخیله در شهر زرباطیه فرود آمده اند.