توافق گروههای سیاسی یمنی درباره تشکیل شورای انتقالی

سیاسی

نماینده سازمان ملل در یمن از توافق گروههای سیاسی یمنی درباره تشکیل شورای انتقالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم،جمال بن عمر نماینده سازمان ملل در امور یمن از توافق گروههای سیاسی یمنی درباره تشکیل شورای انتقالی برای اداره این کشور و خروج از بحران سیاسی کنونی خبر داد.

وی بیان کرد: ما گام مهمی برای توافق سیاسی پایان دهنده بحران یمن برداشتیم و شورای موسوم به شورای انتقالی مردمی تشکیل خواهد شد. توافق شد که مجلس نمایندگان در کنار شورای مردمی انتقالی باقی بماند و با هم مجلس ملی را تشکیل دهند و یکی از اختیارات این مجلس ملی وضع قوانین خواهد بود.

بن عمر افزود: این پیشرفت توافق فراگیر محسوب نمی شود، اما زمینه ساز حرکت به سوی توافق فراگیر است.موضوعات دیگری مورد بحث است که باید درباره آنها توافق شود.