امیرعبداللهیان:

تبریک پیروزی‌های اخیر مردم سوریه/تروریسم جایی درآینده سوریه ندارد

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران ضمن تبریک پیروزی‌های اخیر ارتش و مردم سوریه علیه تروریست‌ها،‌ گفت‌: معارضه مسلحی که با تروریسم نسبت داشته باشد جایی در آینده سوریه و منطقه نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن تبریک پیروزی‌های اخیر ارتش و مردم سوریه علیه تروریست‌ها،‌ گفت‌: بدون تردید این پیروزی نویدبخش آزادی کامل و قریب الوقوع حلب از چنگال تروریست‌ها و گروه‌های مسلح بی مسئولیت است.

امیرعبداللهیان در ادامه گفت: حضور قدرتمند ارتش و گروه‌های داوطلب مردمی سوریه و حملات گسترده آنها علیه تروریست‌ها در جبهه‌های مختلف خاتمه تروریست‌ها را نزدیک‌تر کرده است.

معاون وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: سوریه صرفا راهکار سیاسی دارد و ‌معارضه اصیل و معتقد به راهکار سیاسی، مورد توجه حکومت سوریه هستند.

وی افزود: اما معارضه مسلحی که با تروریسم نسبت داشته باشد جایی در آینده سوریه و منطقه نخواهند داشت.