اولین گزارش ۲۰۱۵ آمانو درباره ایران منتشر شد

یوکیا آمانو,آژانس بین المللی انرژی اتمی

ایسنا نوشت:

گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران در 76 پاراگراف به علاوه 4 ضمیمه پیوست گزارش در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز پنجشنبه 30 بهمن اولین گزارش خود در سال 2015 درباره فعالیت‌ها و تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران را در اختیار 35 عضو شورای حکام برای بررسی قرار داد.

اولین نشست فصلی شورای حکام در سال 2015،‌ دو هفته دیگر، 11 اسفندماه آغاز به کار می‌کند که در این نشست موضوعات مختلف از جمله گزارش مدیرکل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

23503

کد N734965