از سوی شورای نگهبان اعلام شد:

ایرادات طرح «الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت»

سیاسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در ماده۲۱ ، علی‌رغم اصلاح بعمل آمده، اشكال سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است و عبارت ذیل مصوبه، رافع این ایراد نمی‌باشد.

۲- در بند (هـ) ماده ۳۲، اشكال سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

۳- علی‌رغم اصلاح بعمل آمده در بند (الف) ماده الحاقی ۴۵، اشكال سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

تذكر :

- فراز اول جزء یك بند (الف) ماده الحاقی ۲۳، اشكال عبارتی دارد و ظاهراً باید واژه «تصویب» به آن اضافه شود.