عصر امروز صورت گرفت:

تجمع اعتراضی دانشجویان به حادثه «چپل هیل» در آمریکا

سیاسی

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و سراسر کشور عصر امروز چهارشنبه در اعتراض به قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا در محله «چپل هیل» در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،  صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و همچنین شرکت کننده در نشست مسئولین بسیج دانشجویی سراسر کشور در اعتراض به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در محله «چپل هیل» آمریکا عصر امروز چهارشنبه در مقابل سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع کردند.

دانشجویان با سر دادن شعارهای مرگ بر حقوق بشر آمریکایی اعتراض خود را به قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا اعلام کردند.

در این تجمع همچنین دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان رژیم صهیونیستی مسئول قتل دانشجویان مسلمان است اسرائیل را عامل کشته شدگان حادثه چپل هیل دانستند.

شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ برفرانسه، مرگ بر انگلیس در این تجمع توسط دانشجویان به عنوان کشورها و رژیم های توهین کننده به اسلام و پیامبر(ص) سر داده شد.