با صدور بیانیه‌ای؛

نماینده مردم آشوری‌ها قتل عام مسیحیان مصری را محکوم کرد

مجلس

نماینده مردم آشوری‌ها در مجلس طی بیانیه‌ای قتل عام مسیحیان مصری را محکوم کرد و خواستار توجه مدعیان حقوق بشر به مظلومین و جلوگیری از پیش آمدن این‌گونه وقایع شد.

نماینده مردم آشوری‌ها در مجلس طی بیانیه‌ای قتل عام مسیحیان مصری را محکوم کرد و خواستار توجه مدعیان حقوق بشر به مظلومین و جلوگیری از پیش آمدن این‌گونه وقایع شد.

به گزارش ایلنا یونان بت‌کلیا دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان طی بیانیه‌ای کشتار مسیحیان مصری توسط گروه تروریستی داعش را محکوم کرد.

این بیانیه به شرح ذیل است:

واقعه کشتار فارغ از هرگونه دین، مذهب و ملیتی، واقعه‌ای بسیار تلخ و زجرآور است که دل هر آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

اقدام اخیر گروه تروریستی داعش که مسیحیان مصری را در لیبی قتل عام نمود حرکت ددمنشانه و بربریستی بود که به عنوان دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان آن را محکوم کرده و خواستار توجه مدعیان حقوق بشر به مظلومین و جلوگیری از پیش آمدن این‌گونه وقایع هستیم.

در همین راستا روحانیون محترم مجلس شورای اسلامی مبادرت به انتشار بیانیه‌ای نمودند که بدین ترتیب صمیمانه‌ترین سپاس‌های خود را به این عزیزان و همه خواهران و برادرانی که به نحوی ما را در این سوگ عظیم تسلی دادند نثار می‌کنیم.

کد N733255