مهمترین محورهای نشست سران عراق

سیاسی

سران عراق، در نشستی، پرونده های امنیتی و سیاسی از جمله تصمیم برخی گروهها به تعلیق مشارکت در پارلمان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله،ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد نشست سران عراق شب گذشته در کاخ السلام بغداد با حضور فواد معصوم رئیس جمهوری، حیدرالعبادی نخست وزیر و سلیم الجبوری رئیس پارلمان برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت تقویت فعالیت مشترک و توافق سیاسی و مسئولیت پذیری همه طرفها و نیز ضرورت احترام به دستگاه قضایی و استقلال آن تاکید شد.

در این نشست که معاونان رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق هم حضور داشتند، مقامات بلندپایه عراق، تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سند سیاسی و عملکرد دولت در دوره اخیر را بررسی کردند.

مقامات بلندپایه عراق همچنین از موفقیتهای نیروهای مسلح، نیروهای داوطلب مردمی و عشایری در جنگ با تروریستها و پاکسازی بسیاری از مناطق از لوث آنها تمجید و بر ضرورت تقویت این پیروزیها و پشتیبانی از آن از طریق وحدت مواضع سیاسی و فعالیت مشترک تاکید کردند.

در بیانیه ریاست جمهوری عراق آمده است در نشست مقامات ارشد عراق به توافق امضا شده میان دولت مرکزی و دولت منطقه کردستان در خصوص نفت و بودجه پرداخته شد و شرکت کنندگان خواستار حل مشکلات موجود از طریق گفتگوی مثبت و افزایش و بهبود همکاری نظامی در مقابله با باندهای جنایتکار داعش و فعالیت مشترک برای کمک به آوارگان شدند.

شرکت کنندگان در این نشست که صریح و مثبت بود، درباره برگزاری نشست زودهنگام برای پیگیری اجرای موارد توافق شده و تکمیل مسائل مورد نیاز در تمام زمینه ها به توافق رسیدند.