افخم در نشست خبری مطرح کرد:

برگزاری«همایش اقتصاد مقاومتی» با همکاری مشترک وزارت خارجه و کشور

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اين همايش با هماهنگي وزارت خارجه و وزارت كشور به ميزباني وزارت كشور با حضور نمايندگي هاي ايران در كشور هاي همسايه و استانداران سراسر کشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افخم در نشست هفتگي با خبرنگاران گفت : در چارچوب سياست هاي اعلاني رهبري درباره اقتصاد مقاومتي هفته آينده همایش «اقتصاد مقاومتی» روزهاي يكشنبه و دوشنبه با همكاري وزارت كشور برگزار مي شود.

وي افزود: اين همايش با هماهنگي وزارت خارجه و وزارت كشور به ميزباني وزارت كشور با حضور نمايندگي هاي ايران در كشور هاي همسايه و استانداران سراسر کشور برگزار مي شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اين همايش به منظور تسهيل شرايط لازم و تقويت اقتصادي بر اساس اصل توسعه اقتصادي و تعامل مطلوب تر با كشورهاي همسايه برگزار مي شود.