با موافقت نمایندگان؛

تعرفه آب روستاها ۵۰ درصد قیمت آب شهرها محاسبه می شود

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت

نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای عالی اقتصاد می رسد، تعیین گردد.

طبق فراز الحاقی این بند، تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می شود.

به گزارش مهر، سال گذشته تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۳۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می شد.