یورش نظامیان آل خلیفه به منطقه بنی جمره

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه به منطقه بنی جمره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بحرین از ادامه تظاهرات در منطقه المصلی با وجود اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه خبر دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند: شبه نظامیان وابسته به رژیم بحرین در بنی جمره به منازل مردم در این منطقه یورش بردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان بحرین از 144 اعتراض در 57 منطقه بحرین و بازداشت41 شهروند و زخمی شدن 52 نفر دیگر  در روز چهارده فوریه در شنبه گذشته خبر دادند.