مجلس مصوب کرد:

عوارض واردات خودرو ۵ درصد قیمت تحویل تعیین شد

سیاسی

با تصویب مجلس، عوارض واردات خودرو ۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز سه شنبه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی به بررسی جزییات بحث درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص یافت که بندهایی از این لایحه  مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب بند الف از تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده کشور به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی و هوشمند اقدام و به جای هر کارت ۲۰۰ هزار ریال دریافت کنند، درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز شود.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند تبصره ۸ مقرر کردند عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت تحلیل روی کشتی در مبداء (فوب) افزایش یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز کشور در اختیار وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی قرار می گیرد.

بنا بر این گزارش برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که عوارض واردات از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند که در نهایت با رای گیری انجام شده، نمایندگان با این پیشنهاد مخالف کردند و بند ب همانند مصوبه کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.