دبیر جنبش ناصری های لبنان:

بشار اسد راه حل بحران سوریه است

سیاسی

دبیر جنبش ناصری های لبنان با اشاره به سخنان اخیر دی مستورا که بشار اسد را بخشی از راه حل بحران سوریه اعلام کرده بود، رئیس جمهوری سوریه را راه حل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مصطفی حمدان دبیر جنبش ناصری های مستقل لبنان گفت: استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بخشی از راه حل در سوریه دانست، اما رئیس جمهوری سوریه بخشی از راه حل نیست بلکه وی رئیس جمهور منتخب سوریه است که با تروریستهای دنیا و خرابکاران وابسته به اطلاعات آمریکا و اسرائیل مبارزه می کند، وی راه حل است.

وی افزود: پایداری فرزندان ما در سوریه و ارتش و دستاوردهای میدانی سبب شده است که همگان درباره شیوه و چگونگی پایان مبارزه با تروریسم تجدید نظر کنند.