با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

معافیت مالیاتی اوراق مشارکت و صکوک اسلامی موضوع قانون بودجه

مجلس

بر اساس با بند (ح) تبصره 6 لایحه کشور٬ موارد معافیت‌های مالیاتی اوراق مشارکت و صکوک اسلامی موضوع قانون بودجه مشخص شدند.

با تصویب نمایندگان مجلس اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع قانون بودجه را از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه 28 بهمن مجلس٬ در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با بند (ح) تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس با بند (ح) تبصره 6 لایحه کشور٬ موارد معافیت‌های مالیاتی اوراق مشارکت و صکوک اسلامی موضوع قانون بودجه مشخص شدند و با تصویب نمایندگان٬ اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع قانون بودجه را از پرداخت مالیات معاف شدند.

 

کد N731828