با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

اعطای تسهیلات صندوق توسعه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در نفت

سیاسی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در سال ۹۴ به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز، تسهیلات ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ اختصاص یافت، نمایندگان بندهایی از این لایحه را مورد تصویب قرار دادند.

وکلای ملت با تصویب بند (ی) از تبصره ۵ این لایحه مقرر کردند که در سال ۱۳۹۴ طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی، باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی این لایحه با تصویب بند(ک) به صندوق توسعه ملی اجازه دادند که در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.