کابینه افغانستان در انتظار بازگشایی پارلمان

سیاسی

پارلمان افغانستان تا پانزدهم اسفند در تعطیلات زمستانی به سر می برد و بعد از آغاز به کار دوباره آنان، مابقی وزرای دولت وحدت ملی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان گفت: هفده عضو باقی مانده کابینه مشخص شده و تمام مراحل این کار از جمله بررسی اسناد تحصیلی، موضوع تابعیت خارجی آنان و دیگر مواردی که در قانون پیش بینی شده تکمیل شده است.

اوایل بهمن ماه سال جاری و پس از گذشت سه ماه از برقراری حکومت جدید افغانستان، وزرای دولت وحدت ملی به پارلمان این کشور معرفی شد که بیشتر آنها به خاطر تابیعت دوگانه و مدارک تحصیلی جعلی از سوی پارلمان رد شد و فقط هفت نفر توانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند.

معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت افغانستان افزود: برخی از چهره هایی که قبلا از سوی نمایندگان مجلس رد شده بودند برای تصدی یک وزارتخانه دیگر معرفی خواهند شد.

پارلمان افغانستان تا پانزدهم اسفند در تعطیلات زمستانی به سر می برد و بعد از آغاز به کار دوباره آنان، باقی وزرای دولت وحدت ملی معرفی خواهند شد.