بازتاب نامه حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان غربی/

نامه رهبری را باید به دید تقدیر و احترام نگریست و در آن تعمق کرد

سیاسی

یک اندیشمند فلسطینی، گفت: رهبر معظم انقلاب در نامه خود خطاب به جوانان غربی گفتند «ببینند تعصب قومی‌گرایی، جوامع بشری را به چه نتایج هولناکی رسانید» لذا این نامه را باید به دید تقدیر و احترام نگریست.

به گزارش خبرگزاری مهر، البحیصی، اندیشمند و نویسنده فلسطینی در سخنرانی خود با موضوع تحلیل نامه آیت الله خامنه‌ای به جوانان غربی، بیان داشت: همانطور که نامه امام خمینی به گورباچف متناسب با اوضاع آن دوره و زمانه بود، موقعیت زمانی این خطاب متناسب با اوضاع کنونی است. بنابراین رهبر معظم، در نامه خود به حوادث اخیر در فرانسه اشاره فرموده است.

وی با تاکید براینکه کشورهای غربی سعی می‌کنند چهره ناخوشایندی از اسلام را به جوامع خود ارایه کنند، ادامه داد: رهبر معظم در نامه خود از جوانان درخواست کرد که مستقیماً به قرآن و سنت پیامبر (ص) رجوع کنند و آن را مطالعه کنند تا فریب جوسازی رسانه‌های غربی مغرض و سیاستمداران آنان نشوند.

اندیشمند و نویسنده فلسطینی در ادامه سخنان خود به برخی آیات قرآن کریم از جمله سوره کهف اشاره کرد و گفت: در این سوره در سه مورد راجع به جوانان اشاره شده است؛ یکی راجع به جوانان اصحاب کهف، دوم موضوع حضرت موسی و جوانی که با ایشان بود، سوم داستان ذوالقرنین و چگونگی محافظت از مرزهای کشور خود تا جوانان در امان باشند.

البحیصی تصریح کرد: رهبر معظم در نامه خود به سه مورد اشاره داشته‌اند؛ موضوع سیاهپوستان در آمریکا و از جوانان خواسته‌اند تاریخ آن را مطالعه کنند تا فریب دروغ‌های سیاستمداران غربی نشوند، تاریخ خون‌آلود جنگ‌های طایفه‌ای در کشورهای غربی و موضوع قومیت را مطرح فرموده و به جنگ‌های اول و دوم جهانی اشاره کردند تا جوانان ببینند تعصب قومی‌گرایی، جوامع بشری را به چه نتایج هولناکی رسانید. از این رو نامه رهبر معظم را باید به دید تقدیر و احترام نگریست و در آن تعمق کرد.