با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94، با بند (ط) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که براساس آن سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی مشخص شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94، با بند (ط) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که براساس آن سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی مشخص شد.

براساس بند (ط) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

کد N728868