10 سال زندان با اعمال شاقه برای جاسوس صهیونیستها در غزه

سیاسی

دادگاه نظامی در غزه یک فلسطینی را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، یک منبع قضایی اعلام کرد: دادگاه نظامی در غزه یک فلسطینی را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به 10 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد.

این منبع بیان کرد: برای جاسوس اسرائیل(ا.ز) به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی ده سال زندان با اعمال شاقه صادر شده است.

این منبع به جزییات اتهام و مدت زمانی که وی جاسوسی کرده است اشاره ای نکرد.