رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:

مدعیان حقوق بشر ناقض آن هستند/ لزوم احقاق حق قربانیان شیمیایی

سیاسی

حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر لزوم احقاق حق قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی در مجامع بین المللی تاکید کرد.

همایش بین المللی «احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران در مراجع ملی و بین المللی» امروز یکشنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران آغاز به کار کرد. دکتر «حسین سلیمی» رئیس دانشگاه و این همایش طی سخنانی به تشریح اهداف برگزاری چنین همایشی پرداخت.

وی با بیان این که چنین همایشی برای پرداختن به مسئله قربانیان سلاح های شیمیایی باید سالها پیشتر برگزار می شد گفت: خوشحالیم در سرزمینی زندگی می کنیم که یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر به وسیله حکام آن نوشته شده است. منشوری که یکی از مفاد آن عدم استفاده از سلاح هایی برای کشتار دسته جمعی انسان ها است. همچنین خوشحالیم پیرو آئینی هستیم که در اصول آن ممنوعیت کشتار جمعی انسان ها مورد تاکید قرار گرفته است.

این پژوهشگر حوزه تاریخ در ادامه یادآور شد: تاریخ دنیای معاصر تاریخ تناقض ها است. در چنین دنیایی اندیشه ها و مفاهیم توسط کسانی گسترش می یابد که خودشان ناقض بزرگ این اندیشه ها هستند. مثلا سپاهیان ناپلئون در حالی به تبلیغ دموکراسی می پرداختند که رهبرشان به آن معتقد نبود.

به گفته وی امروز شاهد هستیم که مفاهیمی مانند حقوق بشر توسط کسانی مطرح می شود که خودشان ناقضان بزرگ آن هستند. بر این اساس بزرگترین جنگ ها در زمان تولد دولت های مدرن رخ داده است. در زمان پوست اندازی دولت های مدرن نیز دو جنگ جهانی به عنوان ویرانگرترین و خونبار ترین جنگ های جهان به وقوع پیوسته است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران موضوع منع استفاده از سلاح های شیمیایی را نیز به همین شکل دانست و اظهار داشت: این سلاح ها زمانی به کار رفته اند که بیش از هر زمان دیگری از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه سخن به میان آمده است. جالب اینجا است که درست در این زمان، وقتی از سلاح های شیمیایی استفاده گسترده می شود، هیچ واکنشی را برنمی انگیزد و اقدامی برای احقاق حقوق قربانیان این سلاح ها در عرصه جهانی انجام نمی گیرد.  

وی در پایان هدف از برگزاری همایش مذکور را آگاهی بخشی و ایجاد زمینه احقاق حقوق قربانیان در عرصه بین المللی دانست و ابراز امیدواری کرد این اقدام زمینه را برای انجام اقداماتی گسترده تر در عرصه جهانی فراهم آورد.