پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به انتقادات مخالفین بودجه/ دوسقفه بودن بودجه ۹۴ از نقاط قوت لایحه است

بودجه 94,لایحه بودجه

ایرنا نوشت:

سخنگوی کمیسیون تلفیق دوسقفه بودن بودجه 94 کل کشور را از مهمترین نقاط قوت لایحه عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید بودجه سال آینده را به طوری در نظر می گرفتیم که هم مسائل موجود در بازار نفت به خوبی اداره شود و هم پروژه های عمرانی و بودجه جاری مدیریت شود.

محمدمهدی مفتح در پایان بررسی کلیات لایحه بودجه 94 و با بیان اینکه اظهارات موافق و یا مخالف با گزارش کمیسیون به این معنا نیست که ناطقان با توجه گزارش مخالف و یا موافق هستند، اظهار داشت: فرایند بررسی آن باعث می شود که در جریان بررسی جزییات نقاط ضعف ترمیم شود همچنان که در کمیسیون تلفیق نقاط مثبتی به لایحه اضافه شد و در صحن علنی هم نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفته و ارتقا می یابد.

وی در پاسخ به مخالفت های مخالفین گزارش کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بعضی از مطالبی که امروز مطرح شد با هم جمع نمی شود. برای مثال گفته شد که طبق برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی باید 32 درصد باشد این در شرایطی است که ما در حال حاضر با کمبود درآمدهای ارزی مواجهیم و باید کشور را اداره کنیم و در این شرایط چگونه باید از منابع استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت ما مثل زمانی نیست که روزانه دو میلیون بشکه نفت با قیمت بیش از 100 دلار صادر می کردیم از سوی دیگر صندوق توسعه ملی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد که باید به نقطه اوپتیموم (بهینه) برسیم و در حال حاضر هم این رقم به 20 درصد رسیده تا دخل و خرج کشور را اداره کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این انتقاد که بودجه به مسائل اساسی نپرداخته است گفت: ما در لایحه بودجه با قانون یکساله مواجهیم و ظرفیت یکساله است که باید در اعداد و ارقام و آثار مالی قوانین را مورد بررسی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید در لایحه بودجه تصمیمات اساسی بگیریم گفت: باید آثار مالی تصمیماتی را که در مسائل اصلی اتخاذ می کنیم در اینجا مشاهده کنیم اولا در حدی که قانونگذاری می کنیم تبصره های متعددی داریم که این تبصره ها کم شده است و با این حال مسائل اصلی در بودجه هم دیده شده است.

مفتح همچنین در پاسخ به این انتقاد که افزایش مالیات ها تناسبی با رکود تورمی ندارد گفت: از سوی دیگر برخی گفته اند مالیات ها به میزان کافی دریافت نشده است و اگر می توانیم کشور را با مالیات اداره کنیم چرا کمتر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه در نقطه بهینه بایستیم گفت: اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم آیا شما نمایندگان به آن رای می دهید تامین معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر مردم از مسائل اساسی مورد توجه است و باید تلاش شود زندگی مردم با سهولت انجام شود بنابر این باید از فرارهای مالیاتی و معافیت ها کم کنیم و اگر هم افزایشی رخ داده است در نرخ نبوده بلکه تلاش شده است پایه های مالیاتی افزایش یابد.

وی درباره بی توجهی به نظارت در قانون بودجه هم گفت: در قانون بودجه چقدر می توانیم به نظارت توجه کنیم اولا قوانینی دیگر در این زمینه وجود دارد و از سوی دیگر ما در بودجه 94 نظارت دولت در مناطق ویژه و آزاد را هم مدنظر داشتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درخصوص دوسقفه بودن بودجه اظهار داشت: باید بودجه منعطف و متناسب با شرایط کشور را داشته باشیم که هم مسائل موجود در بازار نفت به خوبی اداره شود و هم پروژه های عمرانی و بودجه جاری مدیریت شود و رشد اقتصادی کاهش نداشته باشد.

وی دو سقفه شدن بودجه را از مهمترین نقاط قوت گزارش کمیسیون عنوان کرد و گفت: در زمان اجرا خواهید دید که دولت چگونه می تواند کشور را با این تصمیم پیش ببرد.

به گزارش ایرنا پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و همچنین اظهارات محمدباقر نوبخت و سخنگوی کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه 94 کل کشور رای مثبت دادند.

 

23503

کد N728244