هم اكنون صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با كلیات بودجه 94

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به كلیات بودجه 1394 ارجاعی از كمیسیون تلفیق رأی مثبت دادند.

نمایندگان با كلیات بودجه 94 موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مجلس با 152 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 13 رإی ممتنع  از مجموع 215 رأی مأخوذه به كلیات بودجه سال 1394 رأی مثبت دادند.

نمایندگان مجلس پس از تصویب كلیات وارد جزئیات بودجه 94می شوند و از هم اكنون بحث ژیرامون جزئیات بودجه در حال پیگیری است.

 

کد N727953