دقایقی پیش به ریاست لاریجانی؛

جلسه نوبت بعد از ظهر مجلس آغاز شد

سیاسی

جلسه نوبت بعد از ظهر مجلس دقایقی پیش به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه دقایقی پیش آغاز شد.

در جلسه نوبت صبح 9 نفر از نمایندگان در مخالفت با لایحه بودجه و 8 نفر در موافقت با لایحه بودجه سخنرانی کردند.

در جلسه عصر امروز نیر سایر موافقان و مخالفان، نماینده دولت و سخنگوی تلفیق پیرامون کلیات لایحه بودجه 94 به سخنرانی خواهند پرداخت.