جلسه نوبت صبح بررسی کلیات لایحه بودجه به پایان رسید

سیاسی

جلسه نوبت صبح بررسی کلیات لایحه بودجه با سخنرانی 9 مخالف و 8 موافق کلیات لایحه بودجه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات لایحه بودجه دقایقی پیش پایان یافت.

در جلسه نوبت صبح 9 نفر از نمایندگان در مخالفت با لایحه بودجه و 8 نفر در موافقت با لایحه بودجه سخنرانی کردند.

مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه در نوبت عصر جلسه علنی تشکیل خواهد داد.