محاکمه مرسی به اتهام جاسوسی برای قطر

سیاسی

قرار است جلسه محاکمه رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام افشای اسناد محرمانه دولتی و جاسوسی به نفع قطر تا دقایق دیگر برگزار شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جلسه دادگاه محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر قرار است طی دقایق آتی برگزار شود.

لحظاتی پیش مرسی وارد ساختمان آکادمی پلیس و محل برگزاری این دادگاه شد.

قرار است وی در این جلسه به اتهام جاسوسی برای قطر و افشای اسناد محرمانه دولتی به نفع مقامات دوحه محاکمه شود.