فیلم/ روایت شبه نظامیانی که از منازل بحرینی ها بالا می روند

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در حالی که اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین ادامه دارد شبه نظامیان از دیوار منازل در منطقه وادیان در جزیره ستره بالا می روند.

فیلم/ روایت شبه نظامیانی که از منازل بحرینی ها بالا می روندخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در حالی که اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین ادامه دارد شبه نظامیان از دیوار منازل در منطقه وادیان در جزیره ستره بالا می روند.