تظاهرات گسترده مردم بحرین در سالروز انقلاب

سیاسی

مردم بحرین امروز در سالروز قیام این کشور در مناطق مختلف بحرین تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهروندان بحرین امروز در چهارمین سالروز قیام مردمی این کشور تظاهرات کردند.

این تظاهرات در چند منطقه بحرین به طور گسترده آغاز شده است. معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار تحقق دموکراسی و پایان سیاست های تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه شدند.

همچنین رهبران انقلابی بحرین در زندان مرکزی «جو» در سالروز قیام مردمی بحرین در اعتراض به سیاست های آل خلیفه دست به اعتصاب غذا زده اند.