اولیاء در گفت‌وگو با ایلنا:

منابع مالی چه پاک چه غیرپاک٬ نماینده را وامدار جریانی خاص می‌کند

سیاست داخلی

از وظایف دستگاه‌های نظارتی برای انتخابات٬ باید نظارت بر همین منابع مالی باشد٬ تا مشخص شود یک کاندیدا در هر انتخاباتی هزینه‌های خود را از چه منبعی تهیه می‌کند.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: در راستای انتخابات سالم٬ شفافیت و مشخص‌شدن کامل منابع مالی کاندید‌ها با استفاده از چارچوب‌های قانونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است زیراین منابع مالی چه پاک باشند و غیر پاک نماینده و مسئول را وامدار جریان، یا فردی خاص می‌کند.

علی‌اکبر اولیاء در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص منابع مالی کاندیدا‌های انتخابات مجلس گفت: یکی از وظایف دستگاه‌های نظارتی برای انتخابات٬ باید نظارت بر همین منابع مالی باشد تا مشخص شود یک کاندیدا در هر انتخاباتی هزینه‌های خود را از چه منبعی تهیه می‌کند.

وی ادامه داد: امروز بعد از تجربه انتخابات گوناگون ورود به این مسئله توسط نهاد‌های نظارتی یک ضرورت است که از ظرفیت‌های خود برای بهبود یک انتخاب سالم و دور از هر گونه شائبه استفاده کنند.

این نماینده سابق مجلس شواری اسلامی گفت: پرداختن به این موضوع٬ حتما زوایای پنهانی دارد، که شفافیت و مشخص‌شدن منابع مالی از مسائلی که ممکن است یک مسئول یا نماینده دچارش شود را دور کند.

اولیاء تصریح کرد: حتما ما باید از چارچوب‌های قانونی تضمین شده برای جلوگیری از فسادهای که در شأن و اصول جمهوری اسلامی نیست٬ جلو گیری کنیم. زیرا این منابع مالی چه پاک باشند و غیرپاک٬ نماینده و مسئول را وامدار جریان، یا فردی خاص می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: خیلی از کسانی که خود را در تهیه منابع مالی کاندیداها دخیل می‌کنند٬ به این امید وارد این موضوع می‌شوند که از اعتبار فرد در صورت پیروزی برای اهداف و حل مشکلات خودشان استفاده کنند.

وی در پایان گفت: در راستای انتخابات سالم٬ شفافیت و مشخص شدن کامل منابع مالی کاندید‌ها با استفاده از چارچوب‌های قانونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است٬ زیرا وامدار بودن یک مسئول٬ به فرد یا یک جریان در شأن نظام اسلامی نیست.

کد N724800