فیلم/نزاع دو نماینده پارلمان اوکراین

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: دو نماینده اوکراینی در سالن خارج از پارلمان در کی یف بر سر قانون مربوط به فساد به جان یکدیگر افتادند و سر صورت یکدیگر را زخمی کردند.

فیلم/نزاع دو نماینده پارلمان اوکراینخبرگزاری مهر-بین الملل: دو نماینده اوکراینی در سالن خارج از پارلمان در کی یف بر سر قانون مربوط به فساد به جان یکدیگر افتادند و سر صورت یکدیگر را زخمی کردند.